FLAG & KO kan cookies gebruiken om de frequentie en het gebruik van de Site te analyseren teneinde haar Diensten te verbeteren.

  1. DEFINITIES

FLAG & KO: noemt de ondernemingen FLAG & KO, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, ingeschreven bij de RCS van Cannes onder nummer 851 395 335 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 75 impasse des Faïsses, 06250 MOUGINS en ERIC FLAG SARL, een vennootschap naar buitenlands recht met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de RCS van Zwitserland onder nummer CHE-474.259.231, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te route de Cossonay 59, 1008 Prilly, Zwitserland.

Cookies : verwijst naar gegevens die in de terminal van de Gebruiker zijn opgeslagen en die door de Site worden gebruikt om informatie naar de browser van de Gebruiker te sturen en de browser in staat te stellen informatie terug te sturen naar de oorspronkelijke site (bv. een sessie-identificatiecode, taalkeuze of datum).

Account: verwijst naar de account die de Gebruiker via de FLAG & KO Website heeft aangemaakt.

Persoonsgegevens of persoonsgegevens: betekent alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Site : verwijst naar de internetsite die beschikbaar is op https://www.ericflag.com en de subdomeinen daarvan.

Verwerking : elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte proces.

Gebruiker : verwijst naar elke bezoeker van de site, professioneel of privé, klant of niet van FLAG & KO.

2. DOEL

FLAG & KO gebruikt cookies om de frequentie en het gebruik van de site te analyseren.

3. GEBRUIKTE COOKIES

De op de Site gebruikte Cookies zijn Cookies van derden gekozen door FLAG & KO om bepaalde doelstellingen te bereiken. In dit opzicht kan FLAG & KO drie soorten Cookies gebruiken:

  • De verplichte functionele cookies, noodzakelijk voor de goede werking van de Site en de FLAG & KO Diensten;
  • Statistische cookies stellen FLAG & KO in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de Website om de ergonomie en de diensten van de Website te verbeteren;
  • Marketing cookies die FLAG & KO in staat stellen de Gebruiker advertenties te sturen die aangepast zijn aan zijn interessecentra.


FLAG & KO gebruikt de diensten aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google Inc, en in het bijzonder de dienst Google Analytics die toelaat het aantal bezoekers te kennen die de Website bezoeken, hoe ze die bezoeken en het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

De door het gebruik van cookies verzamelde gegevens worden overgebracht naar en opgeslagen door Google Inc. Google Inc. is lid van de Safe Harbor en waarborgt daarmee een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens (Beschikking 2000/520/EG van 26-7-2000).

4. DOOR COOKIES GEGENEREERDE GEGEVENS

De door de Cookies gegenereerde gegevens betreffen het gebruik van de Site door de Gebruiker en het IP-adres van de Gebruiker om de stad van verbinding te kennen.

De gegevens betreffende de plaats van aansluiting worden onmiddellijk geanonimiseerd nadat de gebruiker is gelokaliseerd en worden niet aan FLAG & KO meegedeeld.

5. TOESTEMMING EN BEWAARTERMIJN

Wanneer de Gebruiker de Site bezoekt, verschijnt een banner die hem informeert over het doel van de gebruikte Cookies, over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze Cookies en over het feit dat verder surfen toestemming impliceert.

De duur van de toestemming is maximaal 13 maanden en hangt af van de gebruikte Cookie:

Cookies Reden en duur van de aanhouding
tk.xx Beveiliging van de site (maximaal 90 dagen bewaren)
 wordpress_xx Goede werking van de navigatie (bewaring tot 90 dagen)
 woocommerce_xx  Goede werking van de navigatie (bewaring tot 90 dagen)
 mailchimp_landing_site  Marketingstatistieken (maximaal 90 dagen bewaren)
 _ga(xx)  Google statistieken (maximaal 90 dagen bewaren)
 
nl
 Facebook-statistieken (maximaal 90 dagen bewaren)
PHPSESSID   Verbinding met de site (maximaal 90 dagen bewaren)
 email_id
session_id
 Verbinding met de site (maximaal 90 dagen bewaren)

6. COOKIEBEHEER

FLAG & KO herinnert de Gebruiker eraan dat hij wordt aangeraden regelmatig de Cookies van zijn terminal te verwijderen via zijn browser en dat in dit verband verschillende opties mogelijk zijn.

De Gebruiker kan namelijk de parameters van de browser van zijn verschillende terminals instellen om alle Cookies te aanvaarden, of om ze te weigeren, of om diegene te kiezen die hij wenst te aanvaarden of te weigeren, afhankelijk van de verstrekker of, van geval tot geval, voorafgaand aan de installatie van de Cookies.

De configuratie van elke browser is anders en kan worden gevonden in het helpmenu van de gebruikte browser of op de website van de browser.

Wanneer de Gebruiker zich verzet tegen de installatie of het gebruik van een Cookie, wordt een weigerings-Cookie op zijn terminal geïnstalleerd. De verwijdering van dit weigeringscookie zal de weigering van de Gebruiker niet langer identificeren.

Hetzelfde geldt voor toestemmingscookies die worden geïnstalleerd wanneer de Gebruiker instemt met de installatie van cookies.

Om de toestemmingsinstellingen te bewaren, moeten de toestemmings- of weigeringscookies in de terminal van de Gebruiker worden opgeslagen.

7. UW RECHTEN

Als u nog vragen heeft over hoe FLAG & KO cookies gebruikt, kunt u contact met hen opnemen via boutique@ericflag.com.