Passer au contenu

Mand

Uw mandje is leeg

Terugbetalingsbeleid

HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-18 van de Franse Consumentencode, kan de Koper het geleverde Product binnen veertien (14) dagen na de levering terugsturen en terugbetaling vragen aan FLAG & KO, met dien verstande dat de terugzendingskosten ten laste zijn van de Koper.

De bijkomende kosten voor de verzending van het teruggezonden Product, wanneer de Koper een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de door FLAG & KO voorgestelde of de door FLAG & KO voorgestelde goedkoopste leveringswijze, blijven ten laste van de Koper.

Terugbetalingen worden gedaan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde Product, volgens de oorspronkelijke betalingsmethode voor de bestelling, minus de oorspronkelijke verzendkosten.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Koper contact op te nemen met FLAG & KO via sav@ericflag.com.

Elk geretourneerd Product moet in nieuwe staat zijn, d.w.z.: onbeschadigd, met de originele instructies en verpakking, en in een staat die geschikt is voor wederverkoop.

In dit verband wordt eraan herinnerd dat de Koper, in geval van terugtrekking na gebruik van het Product, aansprakelijk kan worden gesteld voor de waardevermindering van het Product als gevolg van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen. Er zij op gewezen dat volgens de Europese Commissie deze manipulaties die zijn welke een consument in een winkel had kunnen uitvoeren voor de daar te koop aangeboden goederen.

 

UITWISSELINGEN EN TERUGBETALINGEN

De Koper kan binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling om omruiling, creditnota of terugbetaling van het (de) aangekochte Product(en) verzoeken, onder de hieronder vermelde voorwaarden:

 

De Koper wordt verzocht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het pakket door de Koper een e-mail te sturen naar sav@ericflag.com met vermelding van de referenties van de bestelling en de reden(en) van terugzending.

Na deze periode kan geen enkel verzoek om omruiling of terugbetaling in overweging worden genomen.

 

  • De Koper kan kiezen tussen een ruil, een creditnota of een volledige terugbetaling van de prijs van het (de) Product(en) waarop de terugzending betrekking heeft, indien de terugzending gebeurt binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst.
  • De Koper kan kiezen tussen een omruiling of een creditnota voor de prijs van het (de) Product(en) waarop de terugzending betrekking heeft, indien de terugzending gebeurde onder binnen een termijn van vijftien (15) tot dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst.

 Vanwege het gewicht en het volume van sommige van onze producten kan de klant gevraagd worden te betalen voor het terugsturen van de bestelling.

De ruil, creditnota of terugbetaling wordt slechts aanvaard indien FLAG & KO het (de) betrokken Product(en) in hun originele verpakking heeft ontvangen binnen veertien (14) dagen na het verzoek tot terugzending van de Koper. Het (de) Product(en) mag (mogen) geen andere dan de aangegeven gebreken bevatten.

 

Onze producten worden verzonden vanuit Frankrijk, een EU-lidstaat.

In geval van levering in een land buiten de Europese Unie zijn de douanerechten bij aankomst door de koper verschuldigd.

In geval van niet-betaling van douanerechten door de Koper, zal geen terugbetaling van de bestelling mogelijk zijn aangezien de kosten van repatriëring van de bestelling ten laste van FLAG & KO komen.

 

FLAG & KO kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van diefstal, verlies of beschadiging van het pakket.